Over ons

Multiple Voice bestaat uit 30 enthousiaste zangers en zangeressen in de leeftijd van ongeveer 25-55 jaar. Wij zijn als koor verbonden aan de H. Nicolaaskerk van Odijk en daar oefenen we elke dinsdagavond van 20.15u - 22.15u. Ongeveer tien maal per jaar verzorgen wij een mis in deze kerk. Daarnaast zingen we veel op andere locaties, Bijvoorbeeld op Kerst met Koren in Houten’ en geven we concerten. Eens in de twee jaar gaan we met elkaar op koorweekend en ook na de repetities is het erg gezellig op het koor met een hapje en een drankje!

Lijkt het je leuk om mee te doen? Kom dan eens vrijblijvend luisteren op dinsdagavond in de H. Nicolaaskerk in Odijk of bel naar Elma van Wijk (telefoon zie `contact`) voor meer informatie.

Historie

Het koor "Multiple Voice" uit Odijk begon eind jaren '80 onder de naam Jongeren Koor Odijk (JKO) op initiatief van Sjoerd Koken. Al snel bouwde JKO een naam op in de Kromme Rijnstreek, eerst met Sjoerd en later met Adri Dorrestein als dirigent. Een extra impuls kreeg het koor, inmiddels o.l.v. Petra Slagman, toen het zich vanaf 1994-1995 met veel succes op de musical Elijah stortte. David  Du Crocq nam daarop de leiding en met hem deed JKO  een succesvolle uitwisseling met Tsjechie. Als volgend project werd de musical Joseph uitgevoerd. Inmiddels begonnen de leden de 40 te passeren waardoor een nieuwe passende naam moest worden gezocht. Dat werd Multiple Voice. Henk-Jan Velvis nam het stokje over en luidde een nieuwe periode in waarin de nodige sfeervolle concerten zijn neergezet. Michael van Breemen is vanaf 2004 onze dirigent geweest tot zomer van 2023. Daarna is Hans Van Breugel onze dirigent geworden.